ไม่ใช่
mây chây
マイ チャイ
74,500k Hit

定義 1

構成する語
mây chây ... tɛ̀ɛ ~
マイ チャイ ... テー ~
mây chây tháŋ ...
マイ チャイ タン ...
例文
ผมไม่ใช่ไทยแท้
phǒm mây chây thay thɛ́ɛ thɛ́ɛ

mây chây lûukkháa nay ùdomkhatì

sày nâakàak ramkhaan mây chây rə̌ə

mây chây nǔu kòp tham phîi mɛɛw tàaŋhàak

chiiwít khʉʉ kaan dəənthaaŋ mây chây kaan khɛ̀ŋkhǎn

pen rʉ̂aŋ thammadaa thîi kaan thamŋaan mây chây cà sìŋ thîi khun tham khon diaw

定義 2

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/07 09:44

更新日時: 2017/03/13 01:16

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい