เสียมารยาท
sǐa maarayâat
シア マーラヤート
325k Hit

成り立ち

定義 1

直訳すると「行儀を失う」だが、意訳すると「行儀が悪い」になる。

例文
อย่าเสียมารยาทนะซิ
yàa sǐa maarayâat ná sì

kaan chíi tháaw pay thaaŋ khon ʉ̀ʉn pen kaan sǐa maaráyâat

aw mʉʉ lúaŋ krapǎw weelaa khuy kàp phûu yày thʉ̌ʉ wâa sǐa marayâat

登録日時: 2010/10/02 08:57

更新日時: 2018/08/07 15:49

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい