ผู้ใหญ่
phûu yày
プー ヤイ
47,300k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
phûu yày bâan
プー ヤイ バーン
way phûu yày
ワイ プー ヤイ
例文
khɔ̌ɔ kham prʉ̀ksǎa càak phûu yày

dèk dèk tham taam phûu yày lɛ́ɛw cà dii

phûu yày tɔ̂ŋ pen tua yàaŋ thîi dii hây kàp dèk

thâa pràphrʉ́t taam phûu yày kɔ̂ cà mây dây ráp khwaam dʉ̀at rɔ́ɔn

tháŋ dèk lɛ́ phûu yày tàaŋ phaa kan pay thîaw talàat nát catùcàk

aw mʉʉ lúaŋ krapǎw weelaa khuy kàp phûu yày thʉ̌ʉ wâa sǐa marayâat

登録日時: 2010/09/24 15:59

更新日時: 2018/05/14 16:56

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい