เจ้าหน้าที่
câw nâa thîi
ジャオ ナー ティー
32,800k Hit

成り立ち

定義 1

銀行員や消防士、警察官も เจ้าหน้าที่(câw nâa thîi) にあたる。

構成する語
câwnâathîi thîi kìaw khɔ̂ŋ
ジャオナーティー ティー ギアオ コン
câwnâathîi khûapkhum caraacɔɔn thaaŋ aakàat
ジャオナーティー クアップクム ジャラージョーン ターン アーガート
câw nâa thîi tamrùat
ジャオ ナー ティー タムルアット
例文
mɔ́p pay khlɔ́ɔŋ sôo mây hây câw nâa thîi kɔɔ kɔɔ tɔɔ khâw pay patìbàt ŋaan

aâŋ wâa mii câw nâa thîi mây phɔɔ cʉŋ mây sǎamâat pay trùat rooŋŋaan thúk hɛ̀ŋ dây

登録日時: 2010/10/03 09:17

更新日時: 2018/08/23 14:20

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

匿名さん

ビジネスメールの宛名として、เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง(ご担当者様)という表記を見かけました。追記登録いただければ幸いです。

2019/03/18 11:17

管理人
管理人

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องの方が一般的だと思いますので、こちらで登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/03/19 08:16

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい