โต๊ะ
94,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
tâay tó
ターイ ト
tó khǐan nǎŋsʉ̌ʉ
ト キアン ナンスー
phâa puu tó
パー プー ト
tó phrá
ト プラ
tó khrʉ̂aŋ pɛ̂ɛŋ
ト クルアン ペーン
tó buuchaa
ト ブチャー
tâŋ tó
タン ト
chɔ́ɔn tó
チョーン ト
tó mùu buu chaa
ト ムー ブー チャー
例文
chûay kháw yók tó

càt tó hây rîaprɔ́ɔy

lʉ̂an tó pay thaaŋ sáay

tó thîi bâan phaŋ sǐa lɛ́ɛw

ŋán phǒm cà thoo pay cɔɔŋ tó wáy ná khráp

登録日時: 2010/09/12 06:30

更新日時: 2018/02/27 14:16

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい