ต้องการ
tɔ̂ŋ kaan
トン ガーン
272,000k Hit

成り立ち

定義 1

เอา(aw)と意味は同じだが、 ต้องการ (tɔ̂ŋ kaan)の方が少し丁寧な言い方となる
・ビザが要る -> ต้องการวีซ่า(tɔ̂ŋ kaan wiisâa)
・行きたくない/行く必要はない -> ไม่ต้องการไป(mây tɔ̂ŋ kaan pay)

構成する語
khwaam tɔ̂ŋkaan rábòp
クワーム トンガーン ラボップ
例文
tɔ̂ŋkaan sòŋ phátsadù bɛ̀ɛp kèp ŋən plaay thaaŋ

khon thîi nâa ìtchǎa sǎmràp phǒm kɔ̂ khʉʉ khon thîi dây rian nay sìŋ thîi ton eeŋ tɔ̂ŋkaan

thîi ciŋ kháw mây tɔ̂ŋkaan ráp ŋən tâay tó tɛ̀ɛ kháw tɔ̂ŋ tham taam náam mʉ̌an phʉ̂an khon ʉ̀ʉn

定義 2

例文
kháw mây dây klàaw thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ thîi thúk khon tɔ̂ŋkaan sâap

登録日時: 2010/10/01 01:39

更新日時: 2018/08/06 22:01

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい