ก็คือ
kɔ̂ɔ khʉʉ
ゴー クー
40,500k Hit

成り立ち

定義 1

例文
thîi khít wáy tɔɔn níi kɔ̂ khʉʉ nâa cà pay yîipùn

khon thîi nâa ìtchǎa sǎmràp phǒm kɔ̂ khʉʉ khon thîi dây rian nay sìŋ thîi ton eeŋ tɔ̂ŋkaan

登録日時: 2019/08/24 10:05

更新日時: 2019/08/24 10:06

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい