ลอง
lɔɔŋ
ローン
166,000k Hit

定義 1

ลอง(lɔɔŋ) + 動詞 + (ดู(duu)) : 試しに<動詞>してみる
・ズボンを試着する -> ลอง(ใส่)กางเกง(ดู) (lɔɔŋ (sày) kaaŋkeeŋ (duu))
・試食する -> ลองกิน(ดู) (lɔɔŋ kin (duu))
・パーマをかけてみる -> ลองดัดผม(ดู) (lɔɔŋ dàt phǒm (duu))

構成する語
lɔɔŋ cay
ローン ジャイ
cam lɔɔŋ
ジャム ローン
lɔɔŋ ... duu
ローン ... ドゥー
hɔ̂ŋ lɔɔŋ sʉ̂a
ホン ローン スア
thót lɔɔŋ
トット ローン
例文
lɔɔŋ khít nay mum klàp wâa ...

lɔɔŋ kin nɔ̀y ná lɛ́ɛw cà tìtcay nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

登録日時: 2010/09/30 06:15

更新日時: 2018/06/22 13:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい