ในที่สุด
nay thîi sùt
ナイ ティー スット
18,900k Hit

成り立ち

定義 1

例文
ในที่สุดเขาไม่ได้มา
nay thîi sùt kháw mây dây maa

nay thîi sùt kɔ̂ sʉ́ʉ naalikaa thîi mǎay taa wáy con dây

naythîisùt ɛɛpə̂n kɔ̂ dây tham kaan pə̀əttua aifoon hòk és pay pen thîi rîaprɔ́ɔy lɛ́ɛw

登録日時: 2010/09/08 08:55

更新日時: 2017/04/11 19:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい