เรียบร้อย
rîap rɔ́ɔy
リアップ ローイ
43,400k Hit

成り立ち

定義 1

例文
khon yîipun sùan mâak rîaprɔ́ɔy

定義 2

構成する語
sǔun amnuay kaan ráksǎa khwaam saŋòp rîaprɔ́ɔy
スーン アムヌアイ ガーン ラクサー クワーム サゴップ リアップローイ
例文
จัดโต๊ะให้เรียบร้อย
càt tó hây rîaprɔ́ɔy

定義 3

例文
เรียบร้อยค่ะ
riâprɔ́ɔy khá

เทียบท่าเรียบร้อย
thîap thâa rîap rɔ́ɔy

เติมเงินเรียบร้อยค่ะ
təəmŋən rîaprɔ́ɔy khâ

naythîisùt ɛɛpə̂n kɔ̂ dây tham kaan pə̀əttua aifoon hòk és pay pen thîi rîaprɔ́ɔy lɛ́ɛw

登録日時: 2010/11/11 05:32

更新日時: 2017/04/12 11:15

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい