เหนื่อย
nʉ̀ay
ヌアイ
23,600k Hit

定義 1

構成する語
khâa nʉ̀ay
カー ヌアイ
nèt nʉ̀ay
ネット ヌアイ
phák nʉ̀ay
パック ヌアイ
例文
เขาดูเหนื่อย
kháw duu nʉ̀ay

เหนื่อยเปล่าๆ
nʉ̀ay plàaw plàaw

thâa cà duu hây thûa talàat kɔ̂ tɔ̂ŋ dəən con nʉ̀ay

登録日時: 2010/09/23 05:16

更新日時: 2017/03/08 22:35

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい