แต่งงาน
tɛ̀ŋŋaan
テンガーン
54,600k Hit

クイック定義

1

定義 1

แต่งงานกับ(tɛ̀ŋŋaan kàp) + 人:<人>と結婚する

構成する語
tɛ̀ŋŋaan mày
テンガーン マイ
phíthii tɛ̀ŋŋaan
ピティー テンガーン
wan tɛ̀ŋŋaan
ワン テンガーン
ŋaan tɛ̀ŋŋaan
ガーン テンガーン
wan króp rɔ̂ɔp tɛ̀ŋŋaan
ワン クロップ ロープ テンガーン
例文
แต่งงานกับผมเถิด
tɛ̀ŋŋaan kàp phǒm thə̀ət

khít mây thʉ̌ŋ wâa sɔ̌ɔŋ khon nán tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw

mɛ́ɛ cà tɛ̀ŋŋaan lɛ́ɛw tɛ̀ɛ phûuyǐŋ thay kɔ̂ yaŋ thamŋaan tɔ̀ɔ

yùu dûay kan tɔ̂ŋ kreeŋcay kan chiiwít tɛ̀ŋŋaan thʉ̌ŋ cà râaprʉ̂ʉn

登録日時: 2010/09/15 06:00

更新日時: 2018/03/15 21:44

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい