พยายาม
phayayaam
パヤヤーム
46,300k Hit

定義 1

!! 「頑張って!」という応援の場合などは สู้ๆ(sûu sûu) という

構成する語
khwaam phayaayaam
クワーム パヤーヤーム
例文
phayayaam fʉ̀k hàt phûut phaasǎa thay hây chát

phǒm cà phayayaam thâw thîi cà tham dây khráp

thâa mây pùat chìi mâak cà phayaayaam ân wáy con thʉ̌ŋ khoorâat ləəy

登録日時: 2010/10/05 04:47

更新日時: 2018/09/02 15:53

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい