สร้าง
sâaŋ
サーン
197,000k Hit

定義 1

構成する語
kɔ̀ɔ sâaŋ
ゴー サーン
khrooŋ sâaŋ
クローン サーン
sâaŋ sǎn
サーン サン
plùuk sâaŋ
プルーク サーン
sâaŋ tua
サーン トゥア
例文
sâaŋ khʉ̂n thùuk tɔ̂ŋ taam bɛ̀ɛp

phrámahǎa kasàt soŋ pròot hây sâaŋ kruŋthêep

rátchakaan thîi sìi dây pròot klâaw hây sâaŋ thanǒn sǎay rɛ̂ɛk nay kruŋthêep

定義 2

構成する語
sə̌əm sâaŋ
スーム サーン
sâaŋ phâap
サーン パープ
例文
สร้างนิสัย
sâaŋ nísǎy

登録日時: 2011/04/10 02:49

更新日時: 2019/01/13 15:32

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい