ดีกว่า
dii kwàa
ディー グワー
55,800k Hit

定義 1

・明日行ったほうがいい
-> ไปพรุ่งนี้ดีกว่า
-> pay phrûŋníi dii kwàa
・買わない方がいい
-> ไม่ซื้อดีกว่า
-> mây sʉ́ʉ dii kwàa

!! ดีกว่า(dii kwàa) を用いる場合、未来の場合でも cà は付けない

例文
อย่าดีกว่า
yàa dii kwàa

waaŋ nɛɛw tâŋ dii kwàa máy

定義 2

構成する語
... kan dii kwàa
... ガン ディー グワー
例文
รีบกลับดีกว่า
rîip klàp dii kwàa

登録日時: 2010/11/07 15:54

更新日時: 2017/10/09 22:34

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

head_jockaa
head_jockaa

ดีกว่า は実際には、「した方がいい」だと大げさかというくらい軽い場面で使われる例があります。

ไปดื่มชากันดีกว่าครับ
お茶でも飲みましょうか。
รีบกลับดีกว่า
早く帰ろー。
ไปเที่ยวกันดีกว่า
遊びに行こうっと。

もちろん「こちらの方が望ましい」の意味でも使うことに間違いはありません。

2017/10/08 00:20

管理人
管理人

ありがとうございます。
追加しておきました。

2017/10/09 22:37

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい