ทราบ
sâap
サープ
113,000k Hit

定義 1

รู้(rúu) の丁寧語

構成する語
khɔ̌ɔ sâap ...
コー サープ ...
sʉ̀ʉp sâap
スープ サープ
ráp sâap
ラップ サープ
例文
โปรดทราบ
pròot sâap

khun sâap máy khráp wâa praysanii yùu troŋ nǎy

thâa thân day mây sàdùak chûay cɛ̂ɛŋ hây dìchán sâap dûay

kháw mây dây klàaw thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ thîi thúk khon tɔ̂ŋkaan sâap

登録日時: 2010/09/11 07:21

更新日時: 2018/01/15 19:41

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい