ด้วยกัน
dûay kan
ドゥアイ ガン
54,100k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

・一緒に行く? -> ไปด้วยกันไหม(pay dûay kan máy)
・私と彼は一緒にごはんを食べに行った
-> ฉันกับเขาไปกินข้าวด้วยกัน
-> chǎn kàp kháw pay kin khâaw dûay kan

!! 主語が単一であり、動作を共にする対象を กับ(kàp) / กะ(kà) で表す場合は必要ない
・彼とごはんを食べに行った
-> ฉันไปกินข้าวกับเขา
-> chǎn pay kin khâaw kàp kháw

例文
thâa mây raŋkìat pay duu nǎŋ dûay kan máy

khraaw nâa thâa mii ookàat pay dûay kan ná khâ

khun mii weelaa phɔɔ thîi cà pay kin khâaw dûay kan máy

yùu dûay kan tɔ̂ŋ kreeŋcay kan chiiwít tɛ̀ŋŋaan thʉ̌ŋ cà râaprʉ̂ʉn

登録日時: 2010/09/21 03:18

更新日時: 2018/04/06 16:12

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい