ถึงกับ...
thʉ̌ŋ kàp ...
トゥン ガップ ...
9,760k Hit

定義 1

例文
kháw thʉ̌ŋ kàp phaŋà mʉ̂a hěn fay mây bâan tua eeŋ

khít thʉ̌ŋ bâan mâk mâak thʉ̌ŋ kàp thoorásàp klàp bâan thúk khʉʉn

登録日時: 2015/08/16 10:53

更新日時: 2017/01/08 14:21

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい