วันนี้
wan níi
ワン ニー
227,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
วันนี้วันอะไร
wan níi wan aray

วันนี้เย็นสบาย
wanníi yen sabaai

wanníi phǒm líaŋ eeŋ

wanníi chɛɛ kan kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan

wanníi maa rooŋrian cháy weelaa naan kwàa thîi khwan

phayakɔɔn aakàat raayŋaan wâa wanníi cà mii mêek mâak

wanníi sǔay pen phísèet ná nʉ̂aŋ nay ookàat aray

àttraa lɛ̂ɛk plìan wanníi sǎam sìp kâaw bàat tɔ̀ɔ dɔɔnlâa rǐan saharát

登録日時: 2010/09/13 07:42

更新日時: 2018/03/05 15:39

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい